Affärsidé


"Med rötter i den lappländska mossan och blicken riktad mot framtiden"

Affärsidén är att ta hand om den lokala råvaran så nära "källan" som möjligt för att kunna garantera leverans av produkter med hög kvalitet och att kontinuerligt förädla och leverera det mesta när det gäller norrländska specialiteter och delikatesser!