Historik


Arvidsjaur Renslakt AB startades redan 1992 av fyra samebyar, Mausjaur, Udtja, Västra och Östra Kikkejaure. Redan då ansåg vi att det bästa vore att ta hand om köttet så nära "källan" som möjligt och inköpte därför ett mobilt slakteri och dragbil med två kylcontainers.
 
Från starten hyrdes styckningslokaler och lagerfrys med behov av egen styckningsanläggning uppstod rätt snart och 1994 byggdes en anläggning på Larstorps industriområde i Arvidsjaur - mitt i renbetesmarken - tillsammans med en avstressande och djurvänlig mottagningshage för slaktrenar i direkt anslutning till produktionslokalerna.
 
Hösten 2005 byggdes lokalerna ut ytterligare och nu har vi ett mycket modernt slakteri enligt EU-standard. I anslutning till slakteriet har vi även en välsorterad gårdsbutik men våra produkter finns även hos lokala handlare samt möjlighet till postorderförsäljning.

Under senare år har tre nya samebyar köpt in sig i bolaget. Dessa är: Baste, Girjas och Gällivare skogssameby.

Vår omsättning är ca 35 mkr (2016) som komplettering till renköttet tar vi även hand om älg.

Vi vidareförädlar produkter i allt större omfattning i form av bl a rökt, torkat och skivad smörgåsmat och ambitionen är att fortsätta på den inslagna linjen.